avtomatik

avtomatik
sif.
1. Öz-özünə işləyən, işi insanın köməyi olmadan görən. Avtomatik silah. Avtomatik idarəetmə.
2. məc. Qeyri-iradi, qeyri-şüuri. Avtomatik hərəkət.
3. Zərf mənasında. Avtomatik surətdə. Tramvayın qapıları avtomatik açılıb-örtülür.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • avtomat — <yun.> 1. sif. Daxilindəki mexanizm vasitəsilə öz özünə hərəkət edən, öz özünə işləyən; avtomatik. Avtomat tormoz. Avtomat telefon. Avtomat silah. – Məmmədrza avtomat tüfəngini dilləndirən kimi pulemyotlar susdu. M. C.. Toxuculuq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Zastava M91 — Infobox Weapon|is ranged=yes caption=Zastava M91 name=Zastava M91 type=Sniper rifle origin= flagcountry|Serbia designer=Zastava Arms ( Zastava oružje ) manufacturer=Zastava Arms design date=1991 service=Present used by=See users wars= Yugoslav… …   Wikipedia

  • mükərrər — ə. 1) təkrar olunmuş, təkrarlanmış; 2) bir neçə dəfə, dəfələrlə; 3) avtomatik; avtomat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • avto — <fr.> Avtomobil. Uzanmış şəhərin polad əlləri; Qatarlar, avtolar gəlir Muğana. S. V.. Avto müfəttişi yoxdur ki, Ağabalanı tanımasın. M. C.. avto. . . <yun.> Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, aşağıdakı mənaları ifadə edir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avtomatika — <yun.> İnsanı bilavasitə istehsal prosesində iştirakdan azad etmək üçün tətbiq edilən texniki vasitələrin və üsulların məcmusu. Elm kimi avtomatika avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi əsasında yaranmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • avtoqələm — is. <yun. avto və qələm> Mürəkkəbi avtomatik surətdə peroya axan qələm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axınölçən — is. xüs. Axının gücünü, istiqamətini və s. xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün cihaz. Avtomatik dalğaölçən və axınölçən cihazları ekspedisiya üzvləri ixtira etmişlər. Qəzetlərdən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baruqraf — <yun.> Öz özünə yazan barometr; hava təzyiqini avtomatik surətdə və arasıkəsilmədən qeyd edən cihaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buxarpaylayan — is. tex. Buxar mühərriki silindrlərində buxarı avtomatik paylaşdıran mexanizm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inteqrator — xüs. Avtomatik hesablama aparatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”